Wszelkie pytania i propozycje proszę kierować na adres:

 

paumalczyk@gmail.com